Wedding And Print
โทร 085-526-5075
  • th

ข้อมูลสำหรับพิมพ์การ์ด


ข้อมูลสำหรับพิมพ์การ์ด

ข้อมูลในการสั่งพิมพ์การ์ด

1.ชื่อเจ้าบ่าว ไทย-อังกฤษ

2.ชื่อเจ้าสาว ไทย-อังกฤษ

3.ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาว

4.ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าว

5.ชื่อประธาน (ถ้ามี)

6.ชื่อเล่นเจ้าบ่าว - เจ้าวสาว

7.สถานที่จัดงาน

8.วันงาน

9.เวลาทำพิธี

10.เวลาจัดเลี้ยง หรือรับประทานอาหาร

11.เบอร์ติดต่อกลับ นะครับ

12.ที่อยู่สำหรับจัดส่ง