Wedding And Print
โทร 085-526-5075
  • th
  • การ์ดแต่งงาน
  • การ์ดแต่งงาน
  • การ์ดแต่งงาน
  • การ์ดแต่งงาน
  • การ์ดแต่งงาน
  • การ์ดแต่งงาน

การ์ดแต่งงาน

กระดาษอาร์ต Art

กระดาษอาร์ต เป็นกระดาษที่มีสีขาวทั้ง 2 ด้าน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาร์ตมัน และอาร์ตด้าน

กระดาษ Bamboo

กระดาษจะเป็นร่องคล้ายผ้าลูกฟูก

กระดาษ Wood

คือกระดาษที่มีพื้นผิวเหมือนร่องไม้ พื้นผิวของไม้ครับ หากพิมพ์รูป หรือลวดลายลงไปจะเหมือนการลงด้วยสีน้ำ

PROMOTION

ข้อมูลในการสั่งพิมพ์การ์ด